TEATR FORUM W SZKOLE

CZEMU?

CELE TEGO ĆWICZENIA SĄ DWA.

1) ZBUDOWAĆ POSTACIE TAK ABY ICH DZIAŁANIA BYŁY SPÓJNE Z CHARAKTEREM I ROLĄ, A INTERAKCJA Z PUBLICZNOŚCIĄ WIARYGODNA I KONSEKWENTNA. PAMIĘTAJMY, ŻE TEATR FORUM OPIERA SIĘ NA IMPROWIZACJI. USTĄPIĆ SUGESTIOM PUBLICZNOŚCI? KIEDY? JAK? TO P...

CZEMU? 

A MOŻNA DZIŚ INACZEJ? 

Multimedia możemy używać na każdym etapie pracy. 

1) Warto poprzedzić pracę nad etiudą forum (obrazem czy przedstawieniem) odpowiednią dokumentacją. W przykładowym video, uczniowie z 4 krajów programu kręcili dokument na temat migrantów w śr...

 TU WIDZIMY PRZYKŁAD OBRAZU, DO KTÓREGO DODANO DIALOGI I ROZBUDOWANO W KILKA SCENEK, TWORZĄC KRÓTKĄ HISTORIĘ. 

Nie zapominajmy, że grając w teatrze forum tworzymy sztukę i uczymy gry aktorskiej. 

Oto proste i skuteczne ćwiczenie, które pozwala rozszerzyć osobisty zakres środków wyrazu uczestników a także przełamać pewną stereotypowość, mechaniczność czy oszczędność gestu....

CZEMU ?

Bo kompetencja cyfrowa międzykulturowa ma dziś kluczowe znaczenie w edukacji 

Web forum to spektakl współodgrywany przez dwie szkoły ON LINE np. na platformie etwinnig.

Szkoła A nagrywa swój spektakl,

szkoła B ogląda, komentuje, proponuje alternatywne scenari...

w klasie istnieje problem wykluczenia uczennicy, nikt o nim nie chce otwarcie mówić, ofiara reaguje zaburzeniami odżywiania.

na lekcji wychowawczej 

nauczyciel zaproponował stworzenie spektaklu forum, 

polecenie brzmiało "byliście może kiedyś świadkami, może słyszeliście,...

Please reload

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com