TEATR FORUM W SZKOLE

Co ?

- można ćwiczyć stopniowanie w języku obcym

- ludyczne uwrażliwienie na dynamikę silny – słaby,

Jak?

Koło, do środka wchodzi 2 uczestników. Każdy musi przekonać  partnera, że jest „ największą czarownicą/czarownikiem świata”. Mogą używać tylko tego zdania. Mają do dys...

Ślepe taxi (od A1)

Co ćwiczymy?

- kierunki, czasowniki ruchu, tryb rozkazujący

- budowanie zaufania w grupie,

Jak?

W parach. Jedna osoba ma zamknięte oczy, druga prowadzi ją po sali za pomocą poleceń (w prawo, cofnij, skręć w lewo, wróć, uważaj, zwolnij). Nie dotykają się.

W...

CZEMU? 

Pozwala skupić się na drugiej osobie

Wycisza

JAK? 

Jedna osoba "hipnotyzuje" drugą, która podąża za ruchem jej ręki, nie spuszczając z niej wzroku. Wariant: 3 osoby (na filmie).

KIEDY? 

Kiedy grupa zna się mało lub jej dynamika pozostawia wiele do życzenia

CZEMU? 

Kruszy lód, buduje zaufanie, oswaja z fizycznością.

JAK? 

Uczestnicy zamykają oczy i łapią się za ręce. Muszą zaplątać a następnie odplątać węzeł nie puszczając rąk. 

CZEMU? 

Kreatywne mówienie

Mowa zależna - utrwalenie wiadomości, poziom A2 i wyżej

JAK

1.Uczniowie dostają lub wybierają obrazy

2.Wymyślają, co mówią  bohaterowie - mogą dorysować im chmurki a następnie podzielić się z grupą używając mowy zależnej np. "Joconda mówi, że ją b...

CZEMU?

Ćwiczenie to rozwija empatię, uwrażliwia na cierpienie innych

Daje wgląd i wyraz osobistym doświadczeniom

Często jest inspiracją dla teatru forum 

Jeśli obraz przepracujemy (patrz DYNAMIZACJA), jest to świetna technika pracy nad sobą i konfrontacji ze swoimi problem...

CZEMU? 

Ćwiczenie to ilustruje dynamikę ofiara/oprawca

PoKAZUJE, jak język ciała może być narzędziem lub znacznikiem nierówności/przemocy 

UŚWIADAMIA, jak wiele wyrażamy (nieświadomie) poprzez postawę/mimikę

Pozwala nawiązać do osobistego (bolesnego) doświadczenia (dlatego...

CZEMU?

- Aktywizuje ciało, pozwala zaistnieć w przestrzeni, uczy emisji głosu

- Uwrażliwia na rolę języka para werbalnego (gest, mimika  ilustruje słowo)

- Uczenie się przez doświadczenie, emocjonalne zaangażowanie w omawiany problem, współodczuwanie, „żywa dyskusja”

- Roz...

1. Prowadzący ustawia kilka osób, odtwarzając już istniejący obraz (świetnie działa przedstawiony na filmie obraz kobiety na kolanach z miotłą). Nie należy tłumaczyć znaczenia sceny, nie określać kontekstu ani nie nazywać postaci.  Obraz powinien być  symboliczny (poli...

TO Video przedstawia obraz stworzony w niespełna 3 dni, przez grupę składająca się z 6 narodowości, gdzie brakowało wspólnego języka (część uczestników nie mówiła po angielski lub mówiła bardzo słabo) natomiast nabrzmiewały frustracje i emocje na miarę poruszanego tema...

Please reload

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com