ROZGRZEWKA - obraz słowa A2

January 8, 2018

 

Czemu? 

- świetne ćwiczenie pola leksykalnego (w przypadku A1 lub A.2.1 warto wprowadzić wcześniej słownictwo np. proponując glosariusz lub spisując propozycje grupy na tablicy)

- konsolidacja grupy, budowanie wspólnoty

- emisja głosu, ekspresja,

- poetyzacja rzeczywistości

 

JAK ? 

Uczestnicy tworzą koło, zwróceni na zewnątrz. Prowadzący (lub jeden z uczestników) proponuje słowo (związane z poruszaną tematyką: gender violence, przemoc, narkotyki, wykluczenie, globalne ocieplenie, władza ale też - dla równowagi - święta, szacunek, czułość…).

- Uczestnicy odwracają się do wewnątrz koła, każdy przybiera pozę/minę, która ilustruje wybrane słowo.

- Nie zmieniając pozy /wyrazu twarzy, uczestnicy obserwują się i przybliżają się do osób, które wydają się podobnie wyrażać wybrane słowo.

- Na znak prowadzącego (dotknięcie w ramie), uczestnik spontanicznie wypowiada słowo/a lub zdanie, które kojarzą mu się z wyrazem wyjściowym. Można dodać gest.

- Prowadzący dotyka szybko wielu ramion, tworzy się poetycki wielogłos, ożywiony obraz słowa.

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

You Might Also Like:

TEATR FORUM W SZKOLE

September 21, 2018

MIGRANCI

September 20, 2018

1/14
Please reload

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com