TEATR OBRAZU - ramy

January 1, 2018

CZEMU?

- Aktywizuje ciało, pozwala zaistnieć w przestrzeni, uczy emisji głosu

- Uwrażliwia na rolę języka para werbalnego (gest, mimika  ilustruje słowo)

- Uczenie się przez doświadczenie, emocjonalne zaangażowanie w omawiany problem, współodczuwanie, „żywa dyskusja”

- Rozwój osobisty: wzrost kompetencji społecznych, empatii, odwagi, odpowiedzialności społecznej

- Sprzyja autoekspresji

 

Na każdym etapie, aktorzy mogą ożywić obraz słowem, spontanicznie. Zważywszy na ładunek emocjonalny, intymny klimat oraz komplementarność słowa i gestu, uczestnicy  przełamują lęk językowy, czują się rozumiani pomimo braków w słownictwie , wypowiadają się w sposób  autentyczny, a więc satysfakcjonujący.  

 

Osią teatru obrazu jest przemoc, uciemiężenie, krzywda, której ofiara jest świadoma. 

Oto pytania pomocne do budowania obrazu (warto je napisać na tablicy):

Czego pragniesz? I masz prawo tego pragnąć.

Kto ci zabrania zrealizować pragnienie? I nie ma prawa ci tego zabraniać.

Czemu ci tego zabrania? Jak?

 

Obrazy będą mobilizować publiczność, jeśli przedstawiona scena będzie czytelna i mocna, wręcz przerysowana (to przecież teatr!  łatwo zintensyfikować  scenki za pomocą muzyki!)

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

You Might Also Like:

TEATR FORUM W SZKOLE

September 21, 2018

MIGRANCI

September 20, 2018

1/14
Please reload

© 2023 by Going Places. Proudly created with Wix.com