• ERASMUS+ D.I.A.L.O.G TEAM

WEB FORUM czyli teatr forum on line

CZEMU ?

Bo kompetencja cyfrowa międzykulturowa ma dziś kluczowe znaczenie w edukacji

Web forum to spektakl współodgrywany przez dwie szkoły ON LINE np. na platformie etwinnig.

Szkoła A nagrywa swój spektakl,

szkoła B ogląda, komentuje, proponuje alternatywne scenariusze

- live albo w komentarzach np. na padlecie),

szkoła A odgrywa uwzględniając komentarze etc. W przypadku udziału kilku szkół, porównanie zbieżności i różnice w reakcjach widowni z innych krajów nadaje teatrowi forum wymiar międzykulturowy oraz pozwala wyjść z formatu.

alternatywa

Można zacząć zajęcia od pokazania video z forum szkoły A,

następnie skłonić uczestników ze szkoły b do jego odtworzenia, zdynamizowania lub przeanalizowania*.

Nagranie przesyłamy do szkoły a

*podczas dyskusji lub za pomocą „gorącego krzesła”

Film ilustruje problemy na rynku pracy w Brazylii (korupcja, dyskryminacja, nepotyzm..). Dzieje się na ulicy, z udziałem przypadkowych przechodniów. Uczniowie z polski kolejno identyfikują problemy, proponują rozwiązania a następnie adaptują forum do polskich realiów (tzn. zachowują inscenizacje, modyfikując scenki).

0 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie