• ERASMUS+ D.I.A.L.O.G TEAM

TEATR OBRAZU - ramy

CZEMU?

- Aktywizuje ciało, pozwala zaistnieć w przestrzeni, uczy emisji głosu

- Uwrażliwia na rolę języka para werbalnego (gest, mimika ilustruje słowo)

- Uczenie się przez doświadczenie, emocjonalne zaangażowanie w omawiany problem, współodczuwanie, „żywa dyskusja”

- Rozwój osobisty: wzrost kompetencji społecznych, empatii, odwagi, odpowiedzialności społecznej

- Sprzyja autoekspresji

Na każdym etapie, aktorzy mogą ożywić obraz słowem, spontanicznie. Zważywszy na ładunek emocjonalny, intymny klimat oraz komplementarność słowa i gestu, uczestnicy przełamują lęk językowy, czują się rozumiani pomimo braków w słownictwie , wypowiadają się w sposób autentyczny, a więc satysfakcjonujący.

Osią teatru obrazu jest przemoc, uciemiężenie, krzywda, której ofiara jest świadoma.

Oto pytania pomocne do budowania obrazu (warto je napisać na tablicy):

Czego pragniesz? I masz prawo tego pragnąć.

Kto ci zabrania zrealizować pragnienie? I nie ma prawa ci tego zabraniać.

Czemu ci tego zabrania? Jak?

Obrazy będą mobilizować publiczność, jeśli przedstawiona scena będzie czytelna i mocna, wręcz przerysowana (to przecież teatr! łatwo zintensyfikować scenki za pomocą muzyki!)

2 wyświetlenia0 komentarz

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie