teatr forum w szkole

nasz projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+. To efekt międzynarodowej synergii szkół średnich z Polski, Grecji, Francji i rumunii. 

 

Pracujemy na rzecz włączenia, które, choć trudne, jest możliwe, pomimo barier zdrowotnych, jeśli opiera się na wzajemnym szacunku i życzliwości.

 

Dzięki projektowi powstaje multimedialny podręcznik teatru forum na użytek szkół.

Każdy nauczyciel może znaleźć (ale i dodać) opis+video ćwiczeń, które z łatwością można zastosować na lekcji.