teatr forum w szkole

nasz projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+. To efekt międzynarodowej synergii szkół średnich z Polski, Włoch, Francji i Turcji. Trwa trzy lata.

 

Pracujemy na rzecz dialogu, który, choć trudny, jest możliwy, pomimo barier językowych, kulturowych, społecznych czy etnicznych (jeśli opiera się na wzajemnym szacunku i życzliwości).

 

Dzięki projektowi powstaje multimedialny podręcznik teatru forum na użytek szkół (patrz: materiały)

Każdy nauczyciel może znaleźć (ale i dodać) opis+video ćwiczeń, które z łatwością można zastosować na lekcji.